Halb vs vale

Halvad ja valed on ingliskeelsed sõnad, millest me kõik mõistame hästi. Kui halb on hea vastand, vale on parempoolne. Seega on mõlemad sõnad tähenduses sarnased ja seostavad pilte otsustest, olukordadest, asjaoludest ja toodetest, mis pole meile soovitavad ja vastuvõetavad. Kuna aga on öö pärast päeva ja pimedus pärast valgust, on head ja halvad, õiged ja valed ühe ja sama mündi kaks külge ning neid tuleb graatsiliselt aktsepteerida. Aga mis siis, kui keegi küsib sinult erinevust halva ja vale vahel? Segane; kas pole? Uurime välja erinevused nende kahe mõiste vahel.

Halb

Halb on sõna, mida õpetatakse meile mõistena juba lapsepõlvest peale. Meile antakse koolitus, et korjata head halvast ja käituda nagu hea laps. Me näeme, et meid julgustatakse ja hinnatakse, kui teeme teatud asju ja käitume teatud viisil. Samuti antakse meile hea ja kurja ning moraalse ja ebamoraalse kontseptsioonid, et teada saada, mida meilt oodatakse ja mida konkreetsetes olukordades ette võtta. Me kipume võrdsustama kõik halvema kvaliteediga asjad halbadeks. Halbu hindeid või hindeid koolis nimetatakse ka halbadeks, samal ajal kui ema karjub meid halva käitumise eest, kui me ei täida meile õigeks ajaks pandud ülesandeid. Isegi retseptidest räägitakse nii hea kui halva osas ning räägime teiste käitumisest kui halva maitse suhu toomisest. Vidinate kehva või halvemat toimimist nimetatakse halvaks esitusviisiks ja räägime halvast suhtumisest, halvast maitsest muusikas või elus üldiselt ning halvaks valikuks sobivate rõivaste valimiseks.

Vale

Nii nagu elus on häid ja halbu asju ja ka olukordi, on ka õigeid ja valesid otsuseid, väärtusi, moraali, kvaliteeti, suhtumist ja isegi käitumist. Kõik, mis pole õige, on automaatselt vale või nii on meil tingimus, et usume. Õige ja vale kontseptsioonid on siiski liiga subjektiivsed ja isiklikud, hoolimata sellest, et ühiskond teeb väga selgeks, mida ta heaks kiidab ja taunib. Teame, et oleme avalikult kohalt midagi väärtuslikku korjates teinud valesti, kuna meile õpetatakse, et varastamine on patt ja seega vale. Me kasvame üles selleks, et olla ideaalsed kodanikud ja olla uhked, et järgime meile pandud reegleid ja määrusi. Seega on alkoholi või uimastite mõju all sõitmine vale ja liikluseeskirju rikkuda on vale.

Mis vahe on halb ja vale?

• Midagi halba tähendab halvem või halvem kvaliteet, vale aga mõiste, mis tähendab ebamoraalsust ja pattu.

• Seaduse rikkumine on nii vale kui ka halb, kui vigane mikser on näide halvast ja mitte valest kvaliteedist.

• Vale on ka termin, mida kasutatakse vale vastuse või valiku korral, samas kui õpilasel võib olla halb matemaatika või halb muusika maitse.

• Kui ühiskond usub, et abort on patt, on see vale, kuid mitte tingimata halb.

• Retsept võib olla halb, kuid ei saa öelda, et retsept oleks vale.