Peamine erinevus - panga bilanss vs ettevõtte bilanss
 

Pankade olemus, riskid ja hüved erinevad oluliselt tootmis- ja teenindusega seotud organisatsioonide omast. Pangad tegutsevad vahendajana, võttes vastu hoiustajate hoiuseid ja laenates vahendeid laenuvõtjatele. Nende kasum tuleneb raha eest makstava intressi ja laenuvõtjatelt saadava intressimäära vahest. Kommertsorganisatsioon teenib kasumit peamiselt toote või teenuse müügi kaudu. Olenemata organisatsiooni olemusest on bilanss oluline vahend ettevõtte tulemuslikkuse, maksevõime ja likviidsuse analüüsimiseks. Pangabilansi ja ettevõtte bilansi peamine erinevus seisneb selles, et pangabilansi real kirjendatakse keskmine saldo, samas kui ettevõtte bilansi real kirjendatakse lõppsaldot.

SISU
1. Ülevaade ja peamised erinevused
2. Mis on panga bilanss
3. Mis on ettevõtte bilanss
4. Kõrvuti võrdlus - panga bilanss vs ettevõtte bilanss

Mis on panga bilanss?

Pangabilansi saldod on keskmised summad ja need pakuvad paremat analüütilist raamistikku, mis aitab panga finantstulemustest aru saada. Pangabilansi koostamine peaks toimuma vastavalt 1949. aasta panganduseeskirjade seadusele. Raamatupidamise põhikontseptsiooni, mille kohaselt “varade summeerimine peaks olema võrdne kohustuste ja omakapitaliga”, kasutatakse ka panganduses ja ettevõtetes; panga bilansi komponendid erinevad siiski oluliselt ettevõtte bilansi komponentidest. Pangad võtavad üldjuhul ettevõtetega võrreldes suuremaid riske ja tuleks arvestada allpool toodud asjaoludega.

Laenud

Pangad annavad välja erinevat tüüpi laene, sealhulgas isiklikke ja hüpoteeklaene, mille puhul maksejõuetuse risk (laenukandja, kes ei täida laenu tagasimakseid) võib olla kõrge. Pangad teevad laenudest tekkinud kahjumi katteks allahindluse, muutes antud laenude koosseisu sõltuvalt turu majandusoludest.

Sularaha ja väärtpaberid

Sularaha ja lühiajalisi investeeringuid kasutatakse kogu vara kestuse ja laenuriskiga seotud riskide vähendamiseks, suurendades samal ajal likviidsust.

Pangabilansi vorm

Graafikud panga bilansis

Need näitavad lisateavet saldode arvutamise kohta. Mõned pangabilansi peamised ajakavad on:

Peamine erinevus - panga bilanss vs ettevõtte bilanss

Mis on ettevõtte bilanss

Äriettevõtte bilanss koostatakse kooskõlas Rahvusvahelise Raamatupidamisstandardite Nõukogu (IASB) juhistega. Ettevõtte bilansi aluskontseptsioon sarnaneb suuresti pangabilansiga. Ettevõtte bilanss on üks peamisi avaldusi, mida pangad krediidi taotlemisel kontrollivad.

Märkused ettevõtte bilansis

Konkreetne teave teatud tehingute kohta ja lõppsaldode üksikasjalikud arvutused ning kogu täiendav teave tuleks bilansi lõpus lisada märkustena. Need märkused võivad sisaldada mis tahes teavet, mis on avalduse kasutajatele kasulik. Lisas sisalduv üldteave on bilansis kajastamata kirjed, täiendav teave ja kokkuvõte olulistest arvestuspõhimõtetest.

Ettevõtte bilansi vorm

Pangabilansi ja ettevõtte bilansi erinevus

Mis vahe on pangabilanss ja ettevõtte bilanss?

Panga bilanss ja ettevõtte bilanss
Pangad kasutavad pangabilansse.Ettevõtte bilansse kasutavad kaubanduslikud organisatsioonid.
Tasakaalud
Pangabilansi reaartiklid näitavad keskmist saldot.Reaüksused näitavad lõppsaldot.
Ettevalmistus
Graafikud koostatakse panga bilanssi.Firma bilanssi tehakse märkusi.
Määrus
Neid reguleerib 1949. aasta panganduseeskirjade seadus.Neid reguleerib rahvusvaheline raamatupidamisstandardite nõukogu (IASB).

Viited