Kuna teadlased selgitavad välja, kuidas loodus töötab, teevad nad seda katsete abil eesmärgiga otsida põhjuse ja tagajärje seoseid. Neid suhteid kasutatakse selleks, et selgitada, miks asjad juhtuvad, ja võimaldada ennustada, mis juhtub, kui teatud sündmus aset leiab. Nende katsete roll on seega jälgida ja mõõta, kuidas muutused muude asjadega seoses toimuvad. Eksperimendis nimetatakse muutuvaid asju muutujateks.

Mis on konstant?

Need on väärtused, mis katsete ajal ei muutu.

Näiteks eksperimendis, kus soovitakse katsetada, kuidas veekogus mõjutab taimede kasvu, jäävad sellised tegurid nagu mullatüüp, temperatuur, taime tüüp ja päikesevalgus katse jooksul samaks. Neid nimetatakse selles katses konstanditeks, kontrollimisel võetakse arvesse veekogust.

Muud näited hõlmavad vee külmumis- ja keemispunkte, valguse kiirust,

Mis on juhtelemendid?

Kontrollitav muutuja on muutuja, mis võib muutuda, kuid seda hoitakse tahtlikult konstantsena, et selgelt näidata seost sõltuvate ja sõltumatute muutujate vahel. See on ka muutuja, mis ei oma esmatähtsat huvi ja on seega kolmas tegur, mille mõju tuleb kontrollida või kõrvaldada. Neid muutujaid tuleb katse ajal konstantsena hoida või neid tuleb jälgida ja registreerida. See tagab nende mõju hindamise. Enamikul katsetel on rohkem kui üks kontroll.

Kontrollmuutuja selgitamiseks on kasutatud väetiste mõju taime kasvule, kusjuures taimede kasv sõltub kasutatava väetisekogusest. Sel juhul on väetis kontrollmuutuja.

Muud näited hõlmavad aega, rõhku ja temperatuuri.

Sarnasused pideva versiooni vahel Kontroll

  • Mõlemad on katsetes olulised, kuna need määravad tulemuse

Konstandi ja kontrolli erinevused

  1. Variatsioon

Püsiv muutuja ei muutu. Kontrollmuutuja teiselt poolt muutub, kuid seda hoitakse teadlikult kogu katse vältel konstantsena, et näidata seost sõltuvate ja sõltumatute muutujate vahel.

  1. Esmane huvi

Kuigi konstant on esmase huvi muutuja, siis kontroll mitte; seetõttu saab selle mõju kontrollida või kõrvaldada.

Pidev vs kontroll: võrdlustabel

Konstantse ja kontrolli kokkuvõte

Katse puhul on olulised nii pidevad kui ka kontrollmuutujad, kuna need mõjutavad katsete tulemusi.

Viited

  • SAlkind Neil. Uurimistöö kujundamise entsüklopeedia. SAGE trükised, 2010. https://books.google.co.ke/books?id=-EmwCQAAQBAJ&pg=PA253&dq=Difference++constant+and+control+variables&hl=et&sa=X&ved=0ahUKEwig-6rN6uDeAhWBF8AKHQA3QEQQ3D % 20and% 20control% 20muutujad & f = vale
  • Babbie Earl. Sotsiaaluuringute praktika. Cengage Learning Publishers, 2015. https://books.google.co.ke/books?id=bS9BBAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=constant+and+control+types+of+variables&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjllpzgq-HeAhWSDOwKHstantconA#Q6A%Q6A%20 20tüüpi% 20of% 20muutujad & f = vale
  • Valkenburgi Mac. Võrdlusandmed inseneride jaoks: raadio, elektroonika, arvutid ja side. Newnesi kirjastus, 2002. https://books.google.co.ke/books?id=R67HARlhisYC&pg=SA15-PA10&dq=constant+and+control+types+of+variables&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjllpzgq-HeAhWSDOwKHeypAjsQ6A%Q6AE%20 20kontroll% 20tüüpi% 20of% 20muutujat & f = vale
  • Kujutise krediit: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Signup.experiment.2.reverted_main_revisions.geo_mean.by_bucket.svg
  • Kujutise krediit: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ECOSYImage.jpg