Mis on kohus?

Definitsioon:

Kohus on juriidiline isik, kellel on õigus vastavalt õigusriigile lahendada ühiskonna eri rühmade vahelisi tsiviil-, sõjalisi, kriminaalseid, kiriklikke vaidlusi. Pärast inglaste sissetungi brittide poolt asutasid 9. sajandil kuninga kohut pidavad Inglise kuninglikud kohtunikud juriidilise keha, mis hiljem nimetati kohtukohtuks või tavaõiguse kohtuks.

Omadused:

Näide:

Mõelge juhtumile, kus inimene saab oma mööbli puusepa poolt lihvitud. Pärast seda, kui puusepp on oma tööga hakkama saanud, keeldub inimene talle töötasust. Vastavalt kohtu kohtule on ta kohustatud maksma talle summa, mille nad algselt otsustasid, või võib isikut eksitamise eest karistada.

Mis on Euroopa Kohus?

Definitsioon:

 Kohus on määratletud kui asutus, mis vaatab läbi seadustega mitte põhjendatud kohtuasjade edasikaebused ja nõuab õiglast ja õiglast otsust. Need kohtud tekkisid siis, kui Inglismaa lordkantsleri ees tehti avaldusi kohtuasjade suhtes, mille üle kohus otsustas tavaõigust.

Omadused:

  • Selles rakendatakse tsiviilõiguse põhimõtteid. Seega osaleb ta inimeste kodanikuõiguste kaitsmises. Selles käsitletakse õiglaste ja õiglaste õiguskaitsevahendite juhtumeid, kui õiguskaitsevahend ei ole õigustatud. Tal on kõrgem amet või amet, kuna ta tegeleb juhtumitega, mis ei võta oma otsusega osapoolte usaldust. Otsused võetakse vastu inimeste tingimuste põhjal, mitte kindla kirjaliku õpetuse järgi. Euroopa Kohus saab õigluse põhimõttest kogu võimu ja autoriteedi. Euroopa Kohtul on õigus heastada või parandada õiguskaitsevahendeid juhtudel, kui tavaõiguses on puudusi sellistes küsimustes nagu kohtulik täitmine, loomulik heatahtlikkus, üksikisikute kaitse enesevigastamise eest jne.

Näide:

Euroopa Kohtu puhul on kohtunikel õigus teha otsus vastavalt oma äranägemisele, lähtudes sotsiaalsetest asjaoludest. See otsus ei põhine mitte kirjalikul seaduseõpetusel, vaid vastavalt tõendamiskohustusele.

Euroopa Kohtu ja Euroopa Kohtu sarnasused:

  1. Mõlemad kohtu- ja justiitskohtud kaitsevad ühiskonna üksikisikute õigusi nii, et valitseks seadus ja õiglus.

Erinevus Euroopa Kohtu ja Euroopa Kohtu vahel:

Ajalooline perspektiiv:

Kohtukohtu ajalugu ulatub 9. sajandisse, mil Kingi kohus asutas juriidiliste asutuste kogu ja töötas välja õigussüsteemi, mis on kõigile ühine, sõltumata asjaoludest ja sotsiaalsetest tingimustest. Kui kohtukohtu kontseptsioon tuli hiljem, kui 16. sajandil tehti Inglismaa lordkantslerile petitsioonid.

Kohtuasjalt taotletud maksuvabastust:

Erinevus kohtule ja kohtule edastatud juhtumite vahel tuleneb peamiselt neilt palutud kergendusest. Euroopa Kohtult küsitava maksuvabastuse korral küsib isik mitterahalist leevendust. See võib olla käskkiri, ettekirjutus või õiguskord, mis võib inimese vabastada teatud kahjust. Samuti käsitletakse juhtumeid, mis hõlmavad lepinguid, näiteks selle täitmine või muutmine. Teisest küljest hõlmavad kohtult taotletavad maksuvabastused juriidilisi otsuseid, mis hõlmavad rahalisi vabastusi ja seadustest tulenevaid otsuseid ning mida ei saa muuta.

Õiglus:

Kohus võtab vastu otsuseid vastavalt seadusele, mis ei ole asjaolude muutumisega seotud. Juhtumite kohtumõistmine mustvalgelt jätab mõnes olukorras ruumi ebaõiglusele. Kui kohus korvab kohtu põhjustatud ebaõigluse, otsustades juhtumeid halva tsoonina. Kohtus valitseb õiglus ja juhtumeid hinnatakse õiglaselt vastavalt sotsiaalsetele oludele.

Kohtuotsuse kriteeriumid:

Kohus on kohustatud otsustama musta kirja reeglite kohaselt, samas kui kohus ei pea järgima ühtegi kohtuotsuse fikseeritud kriteeriumi.

Tellimuste laad:

Kohtul on õigus anda korraldusi, kuid kohus määrab ettekirjutused ja otsuse tühistamise.

Juhtumite arutamine:

Justiitskohtus vastutab asjade arutamise ja asja lahendamise eest kohtunik, kohtukohtus aga asja arutamise kohtunik ja žürii.

Kohus vs Euroopa Kohus:

Kohtukokkuvõte ja Euroopa Kohus:

Kohus ja kohus on mõlemad asutused, mis tegelevad vaidluste arutamisega ja lahendavad masside vahel küsimusi, et tuua ühiskonda õiguskord ja kord. Kohus tekkis pärast tavaõiguse moodustamist Inglismaal Kingi kohtus, mis otsustas kohtuasju tavaõiguse koodeksi alusel. Hiljem, 12. ja 13. sajandil, hakkasid inimesed selle vastu avaldusi esitama ja seetõttu moodustati kohus. Kohtus tehakse üldreegleid ja see viib kindluseni, samal ajal kui Euroopa Kohus hoiab kontrolli all kohtu kohtu otsuseid, et õiglus valitseks.

zahra ali khaan

Viited

  • Kujutise krediit: https://pixabay.com/de/illustrations/gesetz-gericht-rechtsanwalt-3949481/
  • Kujutise krediit: https://pixabay.com/de/photos/die-k%C3%B6nigliche-gerichtsh%C3%B6fe-london-1648944/
  • "Erinevused tavaõiguse ja õiglase vahel." LawTeacher. LawTeacher.net, november 2013. Veeb. 31. mai 2019..
  • Kodud, Henry ja Lord Kames. „Veebikokku vabaduse raamatukogu.” Võrdõiguslikkuse põhimõtted - Vabaduse veebikogumik, 2014, oll.libertyfund.org/titles/kames-principles-of-equity.