Mis vahe on verbide linkimisel ja abistamisel? Verbid on kõne osa, mis on lause konstrueerimisel hädavajalik. Ilma tegusõnata ei saa lause olla täielik. Verb väljendab oma põhivormis tegevusverbina toimingut, mis on kas füüsiline või abstraktne. Lause grammatilises meikimises kasutatakse aga ka teist tüüpi verbe. Verbide linkimine ja abistamine pole tegevusverbid ja nende kasutamisel inglise keeles on olulist erinevust.

Siduv verb on verb, mis seob lause subjekti teise sõnaga või predikaadiga samas lauses, et seda kirjeldada või tuvastada. Siduvad tegusõnad ei väljenda toimingut, pigem olemise olekut või seisundit. Sõna, millega verb ühendab, on kas nimisõna, asesõna või omadussõna. Näiteks: mul on külm. 'Am' on selles lauses ühendav verb. Seda kasutatakse külma oleku väljendamiseks. 'Külm' on lause 'am' nimisõna predikaat, mis seob subjekti 'mina'. Mõned tegusõnad võivad mitme ülesande moodustada ja toimida tegusõnadena ning ühendavateks tegusõnadeks. Näiteks: Ta tunneb külma. Selles näites on 'tunneb' ühendavat verbi. Kuid see võib olla ka tegevusverb. Näiteks: Ta tunneb tekki.

Abistavad verbid, mida võib nimetada abistavateks tegusõnadeks, on tegusõnad, mis abistavad lauses põhitegevussõna. Enamikul pole üksinda kasutamisel tähendust, seetõttu ei kasutata neid tegevusverbidena. Nad lisavad detaili, ajastuse ja laiendavad põhisõna tähendust. Need võivad lisada ootusele, kohustusele, tõenäosusele, potentsiaalile või vajalikkusele tähenduse. Sel moel kasutatakse neid modaalverbideks. Näiteks: peate saabuma õigeaegselt. Selles näites on kohustuslik verb, mis näitab, et inimesel on kohustus või nõue olla õigel ajal. Abistavaid tegusõnu kasutatakse tavaliselt ka küsimuse või eitava moodustamiseks. Näiteks: kas teile meeldib jäätis? „Do“ on siin abistav verb, mida kasutatakse küsimuse esitamiseks.

Abistavat verbi saab kasutada lauses pinge, näiteks pideva või passiivse, tähistamiseks. Progressiivse ja täiusliku loomiseks kasutatakse ka abistavaid verbe. Sel viisil kasutatavad abistavad verbid määravad lauses toimingute verbide ajastamise. Näiteks: töötan juristina. Selles näites: põhitegevussõna on 'töötav' ja abistavat verbi 'am' kasutatakse sellega käimasoleva toimingu väljendamiseks progressiivses käändes. Abistavaid tegusõnu saab kasutada ka minevikus täiuslik, oleviku täiuslik või tulevik täiuslik ajal. Näiteks: olin enne temaga kohtumist jurist töötanud. Selles näites on abistav verb olnud ja põhitoimes kasutatav verb on töötanud. Seda kasutatakse minevikus suurepäraselt, et näidata toimingut, mis viidi lõpule enne kindlat aega, enne temaga kohtumist.

Viited

  • https://www.sierracollege.edu/_files/resources/student-services/academic-support/writing-center/documents/Linkhelpverb.pdf