Iasb vs fasb

Nende päritolu võrdlemisel tekkis Rahvusvaheline Raamatupidamisstandardite Nõukogu 1. aprillil 2001. IASB-d võib nimetada Rahvusvahelise Raamatupidamisstandardite Komitee järeltulijaks. IASB tegeleb rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite väljatöötamise ja nende standardite kohaldamise edendamisega. Suurbritannia pealinnas Londonis asuv IASB on sõltumatu raamatupidamisstandardite kehtestaja, mida rahastatakse eraviisiliselt.

FASB asub Ameerika Ühendriikides ja loodi 1973. aastal. See asendas raamatupidamispõhimõtete nõukogu (APB) ja raamatupidamisprotseduuride komitee (CAP). FASB on mittetulundusühing, mis tegeleb üldsuse huvides üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtete väljatöötamisega.

Organisatsiooni kuuludes on Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu pardal 16 liiget, kellel kõigil on hääl. Liikmeid valitakse nende ametialase pädevuse ja praktiliste kogemuste põhjal. Ehkki standardi, kavandi eelnõu avaldamiseks ühehäälset häält ei arvestata, on vaja üheksa liikme nõusolekut.

Noh, finantsarvestuse sihtasutus (FAF) valib finantsarvestuse standardite nõukogu juhatuse liikmed. FASB-s on 5 täiskohaga liiget ja need liikmed peaksid loobuma kogu oma kuulumisest või sidemetest oma varasemate firmade või asutustega, kus nad on töötanud. Need liikmed nimetatakse ametisse viieks aastaks ja neid saab ka ühe aasta võrra pikendada. Lisaks viiele täiskohaga liikmele on veel 68 liiget, kes on professionaalid erinevatest valdkondadest, näiteks valitsus, raamatupidamine ja tööstus.

Kokkuvõte
1.Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu asutati 1. aprillil 2001. Finantsarvestuse standardite nõukogu asus samal ajal 1973. aastal.
2. IASB asub Londonis ja FABS asub USA-s.
3. IASB-d võib nimetada rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite komitee järeltulijaks. FASB asendas raamatupidamispõhimõtete nõukogu (APB) ja raamatupidamisprotseduuride komitee (CAP).
4. IASB tegeleb rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite väljatöötamise ja nende standardite kohaldamise edendamisega. FASB on mittetulundusühing, mis tegeleb üldsuse huvides üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtete väljatöötamisega.

Viited