Pikisuunaline vs põiklaine

Laine on häiring, mis eemaldub sellest, mis selle lõi, ja muudab asja, mida see liigub, nagu ookeani või õhu pind. Selle põhjuseks on energia kandmine, mis häirib selle keskkonda või kanalit. Laineid on mitut tüüpi ja kaks neist on piki- ja põiklained.

Pikilaine on laine, kus kanali või keskkonna liikumine toimub lainega samas suunas. See põhjustab osakeste liikumist vasakule ja paremale, indutseerides teisi osakesi võnkuma või vibreerima. Primaarlaine või P-laine maavärinas on näide pikilainest. Helilained on ka pikilained. Õhumolekulid liiguvad edasi ja tagasi ning kokkusurumisel sunnitakse neid lahku liikuma, tekitades vaakumi või nn hariliku toimingu.

Pikilaine toimib ainult ühes mõõtmes, nii et sellel ei ole tasapinda ega seda ei saa polariseerida ega joondada. Seda saab toota tahketes ainetes, vedelikes või gaasides, erinevalt põiklainest, mida saab toota ainult tahketes ainetes ja vedelike pinnal.

Ristlaine on laine, kus kanali või keskkonna liikumine toimub laine suuna suhtes täisnurga all. Osakesed liiguvad laine horisontaalse liikumise korral üles ja alla. Elektromagnetilised lained ja maavärina sekundaarne või S-laine on põiklained. Ristlained toimivad kahemõõtmeliselt või tasapinnal, võimaldades neid samal tasapinnal liikudes polariseerida või joondada. Need koosnevad kreenidest ja künadest, mis on loodud lainete liikumise vibratsiooni tagajärjel.

Ristlained ei vaja keskkonda ja enamik laineid on põiklained, näiteks need, mis tekivad veepinnal. Ühes suunas liikudes põhjustab see veepinnal üles-alla liikumist, põhjustades vees viibiva inimese liikumist ette ja taha.

Kokkuvõte:

1. Pikilaine on laine, kus keskkonna liikumine toimub lainega samas suunas, samas kui põikilaine on laine, kus keskkonna liikumine on laine suuna suhtes täisnurga all.
2.Pikisuunaline laine toimib ühes mõõtmes, põiksuunaline laine aga kahemõõtmeliselt või tasapinnaliselt.
3.Ristlainet saab polariseerida või joondada, samas kui pikilainet ei saa polariseerida.
4. Pikilainet võib tekitada tahkes, vedelas või gaasis, põiksuunalist lainet aga tahkes ja vedeliku pinnal.
5.Pikisuunalise laine näide on maavärina primaarne või P-laine, põiklaine näiteks on maavärina sekundaarne või S-laine.
6. Ristlaine koosneb kroovidest ja künadest, pikisuunaline laine aga kokkusurutustest ja harjumustest.

Viited