Rasool vs Nabi

Islamis on kahte tüüpi käskjalad, mida kasutavad Koraan, Rasool ja Nabi. Islami järgijad peavad mõlemat seisukohta kõrgelt. Kui enamus, kui mitte kõik käskjalad olid Nabi, siis ainult mõned olid Nabi ja Rasool. Erinevus seisneb vastutustes, mis igaühele antakse.

Rasool on määratletud kui sõnumitooja, isik, kellele Jumal (Jumal) andis uue šariaadi või seadustiku. Rasool võtab sõnumi vastu visioonina magades või inglitega vestluse ajal ärkvel olles.

Rasool on sündinud Nabi, kuid ametlikult saab Rasooliks kohe, kui ta positsiooni saab ja sellest teada annab. Koraanis nimetatud mitmest tuhandest nabast ja 25 prohvetist on viis rasooli, keda kutsutakse Ulul azm:

Hazrat Nooh (as), kes võttis vastu šariaadi, kellele järgnesid teised prohvetid kuni Hazrat Ibrahimini (as).
Hazrat Ibrahim (as), kes võttis vastu šariaadi, järgnesid teistele prohvetitele kuni Hazrat Musa (as).
Hazrat Musa (as), kes võttis vastu šariaadi, järgnesid teistele prohvetitele kuni Hazrat Isa (as).
Hazrat Isa (as), kes võttis vastu šariaadi, mida järgiti kuni püha prohvet Muhamedi (sws) ajani.
Prohvet Muhammad (sws), kes sai kõige täiuslikuma šariaadi, mida tuleb järgida kuni maailma viimase päevani.

Seda šariaati ei saa kunagi muuta ja prohvet Muhamedi järel ei saa olla ühtegi teist prohvetit, sest ta on viimane prohvet. Samuti on ta kõigi prohvetite, Rasoolide ja Naabide seas kõrgeim auaste ja koht.

Rasoolist pisut madalamal kohal on Nabi, kes on ka Allahi (Jumala) sõnumitooja. Erinevalt Rasoolist ei anta Nabile aga uut šariaat, vaid ta järgneb sellele šariaadile, mis anti talle enne teda tulnud Rasoolile.

“Nabi” on termin, mida kasutatakse nii araabia kui ka heebrea keeles prohvetiks viitamiseks. Kuigi rasool saab inglitega suhelda, näevad Nabi neid ainult unes. Nii Rasooli kui ka Nabi ülesandeks on jagada ja edastada oma inimestele Jumala (Jumala) sõnumeid.

Kokkuvõte:

1. “Rasool” on islami sõna “sõnumitooja”, “Nabi” on islami ja heebrea sõna “prohvet”.
2.Nabisid on mitu tuhat, samas kui Rasoole on ainult mõned.
3.Kui Rasoolul ja Nabil on ülesandeks jagada Allahi sõnumit oma rahvale, hoiab Rasool kõrgemat positsiooni, Nabi aga madalamat positsiooni.
4.A Rasool on alati Nabi, samas kui Nabi võib või ei pruugi saada Rasooliks.
5.Kui Rasool saab Allahilt uue šariaadi, ei tee Nabi seda, vaid järgib tema ees ainult Rasooli šariaati.
6.A Rasool võtab ärkvel olles sõnumeid läbi nägemuste ja inglitega suhtlemise, samal ajal kui Nabi võtab vastu teateid, mille inglid talle unes edastavad.

Viited